popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Korytko przejazdowe typ grzebieniowy

Korytko montowane jest w ciągu innych korytek odwadniających głównie typu mulda i typu trójkątnego.
Zastosowanie korytka typu grzebieniowego umożliwia swobodne przejechanie pojazdami kołowymi.

Konstrukcja korytka umożliwia jego łatwy montaż oraz późniejsze czyszczenie w trakcie eksploatacji.

Najczęściej stosowane w miejscach dojazdu do bram posesji, garaży, parkingów lub hal produkcyjnych i magazynowych.

Korytko przejazdowe typ grzebieniowy, 1Korytko przejazdowe typ grzebieniowy, 2

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies