popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nasze realizacje

W tym miejscu chcemy zapoznać naszych klientów z wybranymi realizacjami na które dostarczaliśmy nasze wyroby.

Ponieważ obszar naszej działalności sięga terenu całego kraju w tym miejscu przedstawiamy jedynie wybrane, najciekawsze lub najważniejsze naszym zdaniem zadania realizowane przez naszych Odbiorców.

 • Budowa galerii "VIVO!" w Stalowej Woli - dostawy betonu towarowego.
 • Budowa przechowalni i siedziby Grupy Sadowniczej "Owoc Sandomierski" w Bilczy koło Sandomierza - dostawy betonu towarowego.
 • Budowa Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Ojca Mateusza w Sandomierzu - dostawy betonu towarowego.
 • Remont drogi powiatowej Obrazów-Klimontów - dostawy prefabrykatów i betonu towarowego.
 • Budowa obwodnicy Mielca - dostawy prefabrykatów.
 • Budowa kanalizacji ściekowej na terenie gminy Samborzec - dostawy prefabrykatów.
 • Budowa drogi nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów - dostawy prefabrykatów i betonu towarowego.
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie woj. świętokrzyskiego - dostawy studni telekomunikacyjnych oraz słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie woj. podkarpackiego - dostawy studni telekomunikacyjnych oraz słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie woj. podlaskiego - dostawy studni telekomunikacyjnych oraz słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - dostawy studni telekomunikacyjnych oraz słupków oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych.
 • Budowa obwodnicy miejscowości Piaski - zadanie pod nazwą "Poprawa systemu odwadniania obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi krajowej nr 12 Lublin - Chełm - Dorohusk" - dostawy prefabrykatów.
 • Budowa drogi Obwodowej Miasta Jarosławia w ciągu DK 4 Jędrzychowice - Korczowa - dostawa płyt podwalinowych pod ekrany akustyczne.
 • Budowa Autostrady A1 odcinek Stryków - Kowal - dostawa płyt podwalinowych pod ekrany akustyczne.
 • Budowa Autostrady A2 odcinek Świecko - Nowy Tomyśl - dostawa płyt podwalinowych pod ekrany akustyczne.

W sprzedaży posiadamy również: studnie kablowe, oprawy telekomunikacyjne, linie kablowe i teletechniczne, cement, studnie telekomunikacyjnewsporniki, ramy studni kablowych.  Produkujemy także: kręgi betonowe i bloczki betonowe, płyty drogowe, yomb, jumbo, beton, przepusty drogowe, murki i ścianki oporowe, płyty eko i meba, stropy, beton towarowy, słupki sadownicze, ogrodnicze, nakrywy studni kablowych, słupy do drzewek, dyble, belki i pustaki stropowe. Nasze produkty są wykorzystywane na terenie całej Polski, a w szczególności w województwie podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies