popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beton towarowy

Zajmujemy się między innymi produkcją betonu towarowego. Jest on zgodny z obowiązującymi normami - wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego i domieszek chemicznych.

Pełna informacje na temat betonu towarowego w naszej firmie znajdziecie Państwo w dziale Betony, stabilizacje, podsypki -> Beton towarowy.

W zależności od zapotrzebowania oferujemy beton zwykły (zgodny z normą PN-88/B-06250), beton towarowy (zgodne z normą PN-EN 206-1:2003) produkowany w różnych klasach oraz konsystencji, a także beton posadzkowy.

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies