popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierścienie dystansowe

Pierścienie dystansowe służą do podnoszenia wysokości włazu żeliwnego względem nakrywy, którą przykryta jest komora studni.
Dzięki zastosowaniu pierścieni dystansowych w różnych konfiguracjach można ukryć błędy montażowe przy zbyt głębokim osadzeniu studni.
Kolejnym wartym uwagi powodem zastosowania pierścieni dystansowych jest możliwość głębszego osadzenia nakrywy, przysypania jej warstwą ziemi umożliwiającej wzrost roślin.

Pierścienie o wymiarze zewnętrznym 865 mm, wewnętrznym 625 mm.
Wysokość w standardzie:
- 80 mm
- 120 mm
- 180 mm

Przy większych ilościach i na życzenie możemy wykonać pierścienie o innej wysokości.

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies