popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stabilizacja 1,5 MPa, 2,5 MPa, 5,0 MPa

Zastosowanie Stabilizacji 0.5-1.5 MPa, 1.5-2.5 MPa, 2.5-5 MPa:

  • podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych,
  • podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych,
  • podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności,
  • podbudowy pod nawierzchnie parkingów i placów manewrowych.

Dzięki zastosowaniu naszych stabilizacji uzyskuje się odpowiednie właściwości drogi lub placu, wraz z późniejszą nadbudową właściwą nośność co następnie skutecznie zapobiega odkształcaniu się ich powierzchni.

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies