Unia Europejska

Zadzwoń: 795 504 397
Obserwuj nas na:

Płyta na dno rowu

Płyta na dno rowu służy do wykładania dna rowu melioracyjnego. Płyta jest ażurowa, której otwory odpowiadają wielkością otworom w płycie typu MEBA. Brzegi płyty na dno rowu są wyprofilowane pod kątem 45 stopni tak aby można było wesprzeć na nich płyty ażurowe typu...

Korytko przejazdowe typ grzebieniowy

Korytko montowane jest w ciągu innych korytek odwadniających głównie typu mulda i typu trójkątnego. Zastosowanie korytka typu grzebieniowego umożliwia swobodne przejechanie pojazdami kołowymi. Konstrukcja korytka umożliwia jego łatwy montaż oraz późniejsze czyszczenie...

Korytko prostokątne z nakrywką

Korytko wykonywane na zamówienie. Zbrojona nakrywa korytka umożliwia jego zastosowanie jako korytka przejazdowego dla lekkiego ruchu kołowego. W wersji niezbrojonej korytko może być zastosowane jako kanał do przeprowadzenia różnego rodzaju instalacji...

Korytko trójkątne

Tzw. korytko przykrawężnikowe. Układane wzdłuż jezdni, chodnika lub parkingu. Służy do odprowadzania wód opadowych z pasa jezdni. Nasze korytka trójkątne są długości 33 cm.

Korytko kolejowe – krakowskie

Korytko krakowskie zwane również kolejowym służy do odprowadzania wód opadowych wzdłuż ciągów drogowych i kolejowych. Podstawowym jego zastosowaniem jest umocnienie dna i ścian rowów.  Nasze korytko posiada zamki umożliwiające łatwy i dokładny montaż poszczególnych...

Korytko ściekowe 50x30x15

Korytko ściekowe szerokości 50 cm, długości 30 cm i wysokości 15 cm układane wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowi podstawowy element odwadniający. Stosunkowo nieduże wymiary oraz nieduża waga prefabrykatu znacznie obniżają koszty układania. Dzięki zastosowanej...