Unia Europejska

Zadzwoń: 795 504 397
Obserwuj nas na:

Betony, Stabilizacje, Podsypki

Beton towarowy

Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 jest to beton o gęstości powyżej 1.8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250...

Podsypki cementowo-piaskowe

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka RZ 5 Zastosowanie podsypek cementowo – piaskowych:Podsypki cementowo – piaskowe służą jako podłoże wyrównujące pod elementy małej architektury: kostkę brukową, płyty chodnikowe, krawężniki, korytka odwadniające, elementy...

Stabilizacja 1,5 MPa, 2,5 MPa, 5,0 MPa

Zastosowanie Stabilizacji 0.5-1.5 MPa, 1.5-2.5 MPa, 2.5-5 MPa: podbudowy zasadnicze nawierzchni drogowych, podbudowy pomocnicze górne i dolne nawierzchni drogowych, podbudowy pod nawierzchnie dróg betonowych i asfaltowych o dużej nośności, podbudowy pod nawierzchnie...

Zaprawa M-15; M-20

Zaprawy M 15 oraz M 20 są mieszanką cementu i piachu w odpowiednich proporcjach. Główne zastosowanie: murowanie murów, łuków, sklepień, zabetonowania, ogrodzenia, fundamenty, podłoża pod posadzki.