popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa

Studnia SKR–2 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej rozdzielczej dwuotworowej.
Wykonywana jako studnia przelotowa, narożna lub odgałęźna.

Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa - wizualizacja

Dane techniczne:

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako 2–częściowa:

  • korpus żelbetowy górny o masie m=820 kg,
  • korpus żelbetowy dolny o masie m=1200 kg,
  • grubość ścian bocznych – 9 cm, płyty górnej i dna – 10 cm,
  • beton C35/45, stal A III (34 GS).

Wymiary wewnętrzne studni:

długość - 1500 mm; szerokość - 900 mm; wysokość - 1200 mm.

Wyposażenie studni:

  • rama obetonowana,
  • pokrywa pełna lub z otworem wentylacyjnym,
  • kolumna wsporcza,
  • wsporniki kablowe.

Karta wyrobu: PDF

 

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies