popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Studnia kablowa SKR-1 jednoelementowa

Studnia SKR–1 – przeznaczona do stosowania w teletechnicznej kanalizacji kablowej rozdzielczej jednootworowej.
Wykonywana jako studnia przelotowa, narożna lub odgałęźna.

Studnia kablowa SKR-1 jednoelementowaDane techniczne:

Studnia kablowa żelbetowa wykonana jako 1–częściowa:

  • korpus żelbetowy o masie m=630 kg,
  • grubość ścian bocznych – 7 cm, dna – 10 cm,
  • beton klasy C 35/45, stal A–0 (St0S).

Wymiary wewnętrzne:

długość – 1000 mm, szerokość – 500 mm, wysokość – 750 mm.

Wyposażenie studni:

  • rama obetonowana,
  • pokrywa pełna lub z otworem wentylacyjnym,
  • kolumna wsporcza,
  • wsporniki kablowe.

 Karta wyrobu: PDF

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies