popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Studnia kablowa SK-2 dwuelementowa

Zastosowanie :

Studnia kablowa SK-2 ma zastosowanie w telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej jako studnia 2-otworowa, przelotowa do budowy linii kablowych oraz wciągania, montażu i konserwacji kabli o średnicy do 15 mm.

Studnia kablowa SK-2 dwuelementowa - wizualizacja

Wykonanie:

Jest to studnia prefabrykowana, żelbetowa, a jej korpus składa się
z dwóch elementów – części górnej i części dolnej.
Wykonana jest z betonu klasy C 35/45 zgodnie z PN-EN 206-1
i zbrojenia ze stali gładkiej Ø 6 klasy A-0.

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnętrzne wyrobu po złożeniu dwóch elementów – 146x95x96 cm.

Wymiary wewnętrzne komory – 96x75x80 cm.

Otwory do przeprowadzenia kabli znajdują się na wysokości 60 cm
od powierzchni gruntu. Posiada dwie kolumny wsporne.

Wykaz elementów:

  • korpus górny o wymiarach 146x95x48 cm,
  • korpus dolny o wymiarach 146x95x48 cm.

Karta wyrobu: PDF

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies