popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa z ramą

Zastosowanie:

Studnie kablową SK-1 stosuje się w telekomunikacyjnej kanalizacji 1-otworowej, na uprzednio przygotowanym dnie jako studnię przelotową lub końcową, w sporadycznych przypadkach jako studnię rozdzielczą do przeciągania bardzo cienkich kabli.

Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa z ramą - wizualizacja

Wykonanie:

Studnia kablowa SK-1 wykonana jest z dwu prefabrykowanych elementów
– części górnej i części dolnej z betonu klasy C 35/45 zgodnie z PN-EN 206-1.

Zbrojenie wykonane ze stali Ø 6 klasy A-0.

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnętrzne studni SK-1 – 63x63x76 cm:

  • część górna o wymiarach zewnętrznych - 63x63x38 cm,
  • część dolna o wymiarach zewnętrznych - 63x63x38 cm.

Wymiary wewnętrzne komory – 48x48x76 cm.

Otwory na przeprowadzenie kabli na wysokości 50 cm od pokrywy włazu.

Wykaz elementów:

  • korpus górny z ramką stalową o wymiarach 500x500 mm,
  • korpus dolny z otworami montażowymi,
  • oprawa stalowa obetonowana 490x490 mm z wywietrznikiem zgodna z normą PN-EN 124.

Karta wyrobu: PDF

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies