popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rama stalowa 1000x600 obetonowana

Ramy typu ciężkiego 100x60 (RCz) stalowe obetonowane.

Ramy razem z pokrywami 100x60 stanowią zwieńczenie studni typu ciężkiego.

Ramy wykonane z płaskownika stalowego zabezpieczonego powłoką antykorozyjną oraz obetonowane betonem klasy C 35/45.

Nasze ramy są uniwersalne zarówno do pokryw zwykłych (nie posiadających zabezpieczeń ryglowych) jak i pokryw zewnętrznych antywłamaniowych.

Wyrób wykonany zgodnie z normą ZN12 TP S.A.-023.

Waga jednej ramy wynosi ok 220 kg.

Karta katalogowa: PDF

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies