popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pokrywa do SK stalowa 1000x600 ryglowana (czynna)

Pokrywa ryglowana wypełniona kostką

Pokrywy stalowe 100x60 z wywietrznikiem ryglowane stanowią element zwieńczenia typu ciężkiego który stanowią z ramą.

Pokrywy grubości 80 mm, przeważnie wyposażone są w wywietrznik żeliwny wyposażony w dowolne logo wykonywane są standardowo w klasie wytrzymałości B125.

Pokrywy posiadają zamek ryglowy uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym do wnętrza studni.

Nasze pokrywy charakteryzują się estetycznym, dokładnym wykonaniem.

Do wykonania pokryw stosujemy płaskownik grubości 6 mm oraz beton w klasie C35/45.

Na życzenie możemy wykonać wypełnienie pokrywy innym materiałem niż beton.

Wyrób wykonany zgodnie z normą ZN12 TP S.A.-023

Waga elementu - ok. 140 kg.

Karta katalogowa: PDF

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies