popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pokrywa do SK stalowa 1000x600 z wywietrznikiem

Pokrywa do SK stalowa ciężka 1000x600 z wywietrznikiem, 01

Pokrywy stalowe 100x60 (PCZ) z wywietrznikiem stanowią element zwieńczenia typu ciężkiego który stanowią z ramą RCZ.

Pokrywy grubości 80 mm wyposażone w wywietrznik żeliwny wyposażony w dowolne logo wykonywane są standardowo w klasie wytrzymałości B125.

Na zamówienie wykonujemy pokrywy w wyższych klasach wytrzymałości.

Nasze pokrywy charakteryzują się estetycznym, dokładnym wykonaniem.

Do wykonania pokryw stosujemy płaskownik grubości 6 mm oraz beton w klasie C35/45.

Na życzenie możemy wykonać wypełnienie pokrywy innym materiałem niż beton.

Wyrób wykonany zgodnie z normą ZN12 TP S.A.-023.

Waga elementu: ok 140 kg.

Karta katalogowa: PDF.

Pokrywa do SK stalowa ciężka 1000x600 z wywietrznikiem, 02

Pokrywa do SK stalowa ciężka 1000x600 z wywietrznikiem, 03 detal

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies