popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Słupki sadownicze do sadów szpalerowych

Produkujemy żelbetowe wibrowane słupki o długości 3,5 m do zastosowania przy budowie rusztowań w sadach owocowych.

Główne zastosowanie naszych słupków znajdujemy w sadach jabłoniowych oraz jako elementy ogrodzeń szczególnie na działkach leśnych.

Dzięki dużej ilości otworów umożliwiających przeprowadzenie drutu na różnej wysokości słupy naszej produkcji znajdują uniwersalne zastosowanie przy budowie rusztowań pod różne rodzaje sadów w zależności od specyfiki prowadzenia drzewek.

Na zamówienie klienta możemy przygotować także inne długości słupków.

Do produkcji używamy betonu klasy C 35/45 oraz zbrojenia 4 prętów stalowych na całej długości połączonych strzemionami.

Konstrukcja połączona ze stożkowatym kształtem słupka tworzy element o dużej wytrzymałości i odporności na obciążenia.

Nasze słupki dostarczamy zarówno sadownikom, leśnikom oraz punktom dystrybucji znajdującym się na terenie południowej Polski.

Słupki sadownicze do sadów szpalerowych, 1Słupki sadownicze do sadów szpalerowych, 2

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies