popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne

Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne potocznie nazywane podwalinami produkowane są przez naszą firmę od 2010 roku.

Płyty wykonujemy w dowolnych wymiarach w oparciu o projekty przesłane przez zamawiającego.

W ostatnich latach dostarczaliśmy podwaliny na budowę ekranów akustycznych przy autostradach A1, A2 i A4 oraz dużo mniejszych obiektów budowanych w ciągu dróg krajowych.

Poniżej kilka zdjęć będących przykładem wykorzystania naszych wyrobów:

Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne, 01Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne, 02Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne, 03
Płyty podwalinowe pod ekrany akustyczne, 04

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies