popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Płyta na dno rowu

Płyta na dno rowu służy do wykładania dna rowu melioracyjnego.
Płyta jest ażurowa, której otwory odpowiadają wielkością otworom w płycie typu MEBA.
Brzegi płyty na dno rowu są wyprofilowane pod kątem 45 stopni tak aby można było wesprzeć na nich płyty ażurowe typu MEBA do umocnienia ścian rowu w celu zapobieżenia ich obsuwaniu się.

Zastosowanie naszej płyty na dno rowu umożliwia trwałe zabezpieczenie ścian rowu, ułatwia również późniejsze utrzymanie drożności rowów w należytym stanie.

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies