popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Korytko ściekowe 60x33x15

Korytko ściekowe 60x33x15 - wizualizacja

Korytko ściekowe szerokości 60 cm, długości 33 cm i wysokości 15 cm układane wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowi podstawowy element odwadniający.

Stosunkowo nieduże wymiary oraz nieduża waga prefabrykatu znacznie obniżają koszty układania.

Dzięki zastosowanej metodzie produkcji polegającej na wibroprasowaniu prefabrykatów powierzchnia wyrobów jest jednolita, estetycznie wykonana oraz posiada deklarowane parametry.

Waga jednego elementu: 57 kg.

Ilość szt na palecie: 20.

Rysunek korytka mulda 60x33x15

Zdjęcie korytka mulda 60x33x15

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2024 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies