popw-1-1024x141_70a7a.png

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.5 Dotacje na
kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Nr Umowy: POPW.01.05.00-26-0184/20-00,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Belki stropowe od 2,20 do 7,20 m

Belki stropowe od 2,20 do 7,20 m - wizualizacja

Strop typu "Terriva 4,0/1" to strop prefabrykowano-monolityczny składający się z typowych prefabrykowanych belek ze stopką betonową, pustaków betonowych oraz nadbetonu wykonanego na budowie.

Rozpiętość modularna stropu wynosi ok 2,2 m do 7,2 m ze stopniowaniem co 20 cm.

Produkowany strop przeznaczony jest dla budownictwa mieszkalnego.

Osiowy rozstaw belek - 0,60 m.

Wysokość konstrukcyjna stropu - 0,24 m.

Grubość nadbetonu - 30 mm.

Rysunek belki stropowej

Zdjęcie belki stropowej

Jesteśmy producentem: ramy studni kablowych, opraw telekomunikacyjnych, linii kablowych, kręgów betonowych, płyt drogowych, płyt typu yomb i jumbo, linii teletechnicznych, przepustów drogowych, murków oporowych, studnii kablowych, płyt eko, betonu, ścianek oporowych, płyt meba, stropów, słupków sadowniczych, studni telekomunikacyjnych, słupów do drzewek, słupków ogrodniczych, dybli, nakryw studni kablowychpustaka, belek stropowych. Produkty, w tym beton towarowycementbloczki betonowewsporniki produkowane przez naszą firmę sprzedajemy na terenie całego kraju.

(C) 2005 - 2022 Telwolt-Beton Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Mapa strony | Polityka Prywatności | Polityka Cookies